+34 961 20 63 15 | 46025507@gva.es

NOUS PARTICIPANTS
Enllaç d’ informació i sol·licitud de participació en el programa de banc de llibres en el curs 2021-2022 per part de les FAMÍLIES, de l’alumnat que vulga participar per primera vegada.
S’ha de realitzar el lliurament del lot complet de llibres del curs 2020-2021.

Termini de presentació

Els períodes de presentació de sol·licituds de participació en el Banc de Llibres per part de les famílies seran els següents:
– Període ordinari: des del 4 de juny de 2021 fins al 22 de juliol de 2021.
– Període extraordinari: del 23 de juliol fins al 29 d’octubre de 2021, inclusivament.

Tramitar sense certificat electrònic:

Heu de emplenar aquesta sol.licitud i portarla al centre junt al lot de llibres d’ aquest any

https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=XARXALLIBRES-F2-BLL-SF&version=2&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18094

Per més informació:

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18094#top