+34 961 20 63 15 46025507@gva.es

Aprenentatge per observació i inici de col·laboració d’intercanvi d’alumnes.

Els dies 18, 19 i 20 d’Octubre, els professors de l’IES Rascanya Francisco Javier Abad Alonso i Daniel Brigido Diego dins de la convocatòria de mobilitat de professors KA103 del programa Erasmus + 2017, anaren al Liceo Profesional Barthelemy Thimonnier de la localitat francesa de L’Arbresle.

Els objectius l’estància foren, per una banda preparar un conveni per a enviar dos alumnes de l’IES Rascanya del cicle mitja d’Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques a fer part de les FCT al curs 2018/19 i al mateix temps rebre dos alumnes del Liceo Profesional Barthelemy Thimonnier a fer practiques en empreses de l’àrea elèctrica a València.

Per l’altra banda, també aprofitarem per visitar les instal·lacions del centre així com els distints mòduls professionals impartits al Liceo, conèixer la metodologia d’ensenyament de les matèries elèctriques a L’Arbresle, visitar una empresa on els alumnes francesos fan practiques i també fer una visita cultural per els pobles típics de la zona.

Durant la estància, també tinguérem l’oportunitat d’entrevistar-nos amb el director del Liceo Profesional Barthelemy Thimonnier , així com distints professors i càrrecs directius del centre escolar.

Enllaç sobre la estància a la web del Liceo Profesional Barthelemy Thimonnier