+34 961 20 63 15 | 46025507@gva.es

Naix Web Família en format APP, facilitant l’ús de l’aplicació des del mòbil de l’eina de comunicació a distància entre el professorat i les famílies i els alumnes, per la qual cosa serà possible rebre notificacions “push”.

✔️Les famílies la poden descarregar per a Android desde el día 12 de maig, en Google Play ⬇️📲descàrrega 🔗 ⬇️

✔️Properament estarà disponible per a iOS en AppStore

Igualment, la versió web tradicional disposa de nova versió que inclou millores associades amb la seguretat, subscripcions a novetats, i la possibilitat de rebre missatges formatats i enllaços a documents que els docents vulguen compartir amb el seu alumnat

Durant aquestes setmanes d’estat d’alarma, s’han donat d’alta més de 200.000 nous usuaris en Web Família. Actualment, més de 400.000 persones estan utilitzant la WF2 per a relacionar-se amb el seu centre educatiu, en la línia del Pla MULAN.

Nace Web Familia en formato APP, facilitando el uso de la aplicación desde el móvil de la herramienta de comunicación a distancia entre el profesorado y las familias y los alumnos, con lo cual será posible recibir notificaciones “push”.

✔️Las familias la pueden descargar para Android desde el día 12 de mayo, en Google Play 📲descarga 🔗 ⬇️

✔️Próximamente estará disponible para iOS en AppStore

Igualmente, la versión web tradicional dispone de nueva versión que incluye mejoras asociadas con la seguridad, suscripciones a novedades, y la posibilidad de recibir mensajes formateados y enlaces a documentos que los docentes quieran compartir con su alumnado

Durante estas semanas de estado de alarma, se han dado de alta más de 200.000 nuevos usuarios en Web Familia. Actualmente, más de 400.000 personas están utilizando la WF2 para relacionarse con su centro educativo, en la línea del Plan MULAN.