BANC DE LLIBRES 2017-18

  • Els alumnes que tenen alguna assignatura pendent tornaran els llibres el dia de l'examen al professor de l'assignatura.
  • La recollida dels llibres de text per al curs vinent es realitzarà pels mateixos alumnes una vegada iniciat el curs.
  • Només entren en el banc de llibres els llibres de text, qualsevol quadern o altre material haurà de ser comprat per l'alumne.