INFORMACIÓ GENERAL

Presentació

L'IES Rascanya-Antonio Cañuelo es un centre públic d'e'nsenyament secundari on s'imparteien estudis d'Ensenyament Secundari Obligatori, Batxillerat de Ciències i Tecnologia y d'Humanitats i Ciències Socials i Formació Professional de grau mitja i superior (d'Electricitat i electrònica i de Instal·lacions i Manteniment). És un centre d'ensenyament de recient creació i disposa de las més modernes instal·lacions, noves tecnologies, equipaments docents, pistes esportives i un conjunt de professorat caracterizat per la solvència, la professionalitat i recerca constant de la innovació i la formació permanent.

L’Institut d’Educació Secundària Rascanya-Antonio Cañuelo de València és un centre públic que començà a funcionar l’any 2005/2006 i que imparteix ensenyaments d’ESO, Batxillerat, Cicles Formatius i PQPI. El centre està ubicat al barri de Sant Llorenç, una zona de creixement urbanístic i demogràfic important que està conformant un districte amb un fort component multicultural que enriqueix aquest sector de la ciutat. El centre està situat en límit septentrional de la ciutat, entre els barris d’Orriols i Benimaclet, just on acaba el terme municipal de València i comença el d’Alboraia.