PROVES D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS 2017

Podeu consultar tota la informació al voltant de la convocatoria en la normativa vigent ací.

El calendari, horari i les respostes a les preguntes més freqüents.

Les proves d'accés a cicles de grau mitjà són úniques, mentre que les de grau superior varien en funció del cicle formatiu que es vulga cursar.

Les sol·licituds d'inscripció es poden recollir en la consergeria del centre. A més, les sol·licituds per a la prova de grau mitjà, així com la resta de documentació, es pot descarregar des d'aquesta pàgina. Les de grau superior, es poden obtindre des d'aquesta altra.

El model 046 per abonar la tassa en l'entitat bancaria podeu descarregar-la des de ací.

Ver ejemplo Tasa Grado Medio

Ver ejemplo Tasa Grado Superior

Les possibles exempcions a les proves o a una part d'elles es poden consultar ací.

En el seu moment, d'acord amb el calendari, es podran consultar a través d'aquesta web tant les llistes d'admesos com les qualificacions provisionals i definitives.

L'horari de secretaria per presentar la documentació és de dilluns a divendres de 09:30 a 13:30.

El centre disposa de models d'exàmens d'anys anteriors que es poden descarregar d'ací.