Informació de la Xarxa de LLibres

Xarxa de llibres 


En la següent ordre trobareu les condicions de funcionament de la Xarxa de Llibres

Ordre: 26/2016 de 13 Juny de la Conselleria d´Educació, Investigació, Cultura i Esport

 

Els alumnes que pertanyen a la Xarxa de Llibres del centre replegaren els llibres al centre a principi del mes de Setembre. S'indicarà data i hora i és publicarà a la web del centre.
Els alumnes que provenen d´altre Centre i que pertanyen a la Xarxa de Llibres deuran portar fotocòpia de document que ho acredite durant el mes de Juliol per a poder recollir els llibres a Setembre"
No es disposa de més informació fins que no es publique l'Ordre que regule l'adquisició de materials i distribució dels materials per al curs vinen
t.