Vacants per renúncia per a l’alumnat que ha participat en el procés ordinari d’admissió- FPB

El termini de formalització de matrícula per a cobrir les places vacants per renúncia per a l’alumnat que ha participat en el procés ordinari d’admissió serà: 8 de juliol.

 

Se’ls recorda que amb motiu de l’aplicació del punt 1,12 de l’annex I: "Calendari d’accés, admissió i matrícula per a ensenyaments de Formació Professional Bàsica", de la RESOLUCIÓ d’1 de juny de 2016, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació, per la qual s’estableixen el calendari i el procediment d’admissió i de matrícula de l’alumnat en els ensenyaments de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior, en centres públics i centres privats concertats no universitaris; en els programes formatius de Qualificació Bàsica finançats amb fons públics, i en els cicles de Formació Professional Bàsica en instituts d’Educació Secundària i centres integrats públics de Formació Professional de la Comunitat Valenciana, adreçats a beneficiaris del Pla d’ocupació juvenil per al curs 2016-2017.

1,12.- El termini de formalització de matrícula per a cobrir les places vacants per renúncia per a l’alumnat que ha participat en el procés ordinari d’admissió serà: 8 de juliol.