Trobada de centres educatius en defensa de l'Horta (Bonrepós)

El dia 22 d 'abril es celebrarà en Bonrepós la Trobada de centres educatius en defensa de l'Horta.

Els alumnes de 3ESO acudiran amb bicicleta acompanayts dels professors, participant a l'activitat durant tot el mati.