+34 961 20 63 15 | 46025507@gva.es

En el IES Rascanya- Antonio Cañuelo ens plantegem com una actuació prioritària la participació en els programes europeus enquadrats en el programaErasmus+. Per això estem més que animats a desenvolupar els programes Erasmus que proporcionaran noves experiències a l’alumnat i al professorat, i que augmenten la internacionalitzaciódel nostre centre,ajudant-nos a comprendre i respectar altres pobles i cultures i reforçar entre nosaltres el sentiment de ciutadania europea.

Treballem dins de l’àmbit de l’educació escolar i de la formació professional amb una política d’acostament i cooperació a nivell europeu amb les següents motivacions:

  • Mobilitat de l’alumnat i al professoratper afavorir el intercanvi d’idees, la internacionalització del nostres centre i un augment de la qualitat en els nostres ensenyaments.
  • Fomentar el coneixement d’altes entorns i realitats que ajuden en la inserció laboral del nostre alumnat i sobretot dins de la formació professional.
  • Potenciar el coneixement d’altres llengües per part de la nostra comunitat educativa

Per tot això, a l’IES Rascanya-Antonio Cañueloon estem totalment compromesos en els programes europeus, hem aconseguit la Carta Erasmus + i la Carta d’educació superior ECHE que ens habiliten per demanar, promoure i gestionar fons europeus. També participem en els programes FCT Europa promoguts per la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana

Així, animem al nostre alumnat i professorat a participar en les diferents accions de mobilitat o accions estratègiques, KA1 ó KA2 promogudes per la comissió de programes europeus del nostre centre.

Animat i participa!