+34 961 20 63 15 | 46025507@gva.es

Equipo directivo.

Equipo directivo.

Director.Carles Mateu
Vicedirectora. Mª Jesús Parets
Jefe de estudios. Fernando Martinez
Jefe de estudios ciclos. Ivan Gámiz
Secretaria. Mª José Martínez

Coordinadores.

Coordinadora d’ESO. Salvador Menor
Coordinadora TIC. Carmen Pérez
Coordinador Formació. Gustavo Enguer
Coordinadora d’Igualtat i Convivència. Salvador Menor
Coordinadora Xarxa Llibres. Isabel Peris